เตาเผาขยะขนาดครัวเรือนและชุมชน

 

เตาเผาขยะขนาดครัวเรือนและชุมชน

ออกแบบมาเพื่อรองรับขยะทั่วไปที่เกิดจากชุมชนขนาดเล็ก เช่น ขยะตามบ้านเรือน หรือโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลที่มีปัญหาการจัดเก็บขยะหรือชุมชนที่ต้องการกำจัดขยะด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเผาขยะตามพื้นที่โล่งแจ้ง เนื่องจากควันพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ดังกล่าว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเตาเผาขยะรุ่นพิเศษนี้ สามารถกำจัดขยะได้ตั้งแต่ 15-560 กก./วัน และสามารถรองรับจำนวนคนตั้งแต่ 15-560 คนเช่นกัน (ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 1 กก./คน/วัน)

 

รายละเอียดสินค้า

1. ลดปริมาณขยะ ณ จุดเผาโดยไม่ต้องเสียค่าขนย้าย
2. ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
3. ลดพาหะนำโรค
4. งบประมาณต่อเครื่องต่ำ
5. เคลื่อนย้ายสะดวก
6. ใช้พื้นที่น้อย

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2611-0290 ต่อ 2804,2805

Comments (17)add comment

Write comment

busy